Forside

Flere nyheder

Visionen

Sorø Økosamfund er en forening, der udarbejder rammer for udviklingen af et forpligtende bæredygtigt fællesskab, hvor boliger, fælleshus, grønne områder, forsyning, rensning og affaldsbehandling tænkes sammen i en helhed for beboernes og naturens bedste.
Sorø Økosamfund skal i videst muligt omfang være økologisk og miljømæssigt bæredygtigt. Beboerdemokrati, deleordninger og fælles dyrkning af fødevarer skal være væsentlige elementer i dagligdagen i Sorø Økosamfund.

Perspektiv

Sorø Kommune har udarbejdet en lokalplan for Rørstensgården, der er et 12 ha stort område vest for Frederiksberg Skole og Tømrerparken. Denne lokalplan vil give mulighed for, at vi kan etablere Sorø Økosamfund i en del af dette område. Det er i december 2018 blevet uvist, hvor og hvornår vi kan komme i gang med at bygge.

Boligerne

Vi forestiller os, at der i økosamfundet skal være både leje-, andels- og ejerboliger. De individuelle boliger skal ikke være særligt store og med frimærkehaver til. Det skulle give plads til at stort fællesareal med plads til at dyrke fælles fødevarer og til andre fælles aktiviteter. De beskedne størrelser af de individuelle boliger skal ses i sammenhæng med, at hver bogruppe skal have et fælleshus, hvor der er plads til fællesspisning, værksted, vaskeri, gæsteværelser og, hvad vi ellers kan blive enige om.

Inspirationsskitser fra House Arkitekter.

Størrelse og pris
Størrelsen af Økosamfundet afhænger af, hvor mange der er interesseret.
Der kan maksimalt blive tale om 67 boliger.
Anslåede prisniveauer for mdl. leje incl. adgang til fælleshus:
34 m2: 3.600 kr., 60 m2: 5.725 kr., 85 m2: 7.750 kr., 105 m2: 9.400 kr.
For en ejerbolig afhænger prisen af boligens størrelse. For en bolig på 95 m2 er den anslåede pris 2,1 mio. kr.

Medlemskab og opskrivning
Ønsker du at høre mere om Sorø Økosamfund, så kontakt os, eller se mere på Facebook.

Du kan også sende os en mail på sokosamfund@gmail.com

Ønsker du at blive opskrevet til en bolig eller blot at være medlem af foreningen, så gå til siden:
Medlemskab og opskrivning

 

Rørstensgården - maj 2017

Rørstensgrunden - maj 2017

Afstand til stationen Kort – Krak

Idrætsanlægget ved Frederiksberg Skole

Sorø Station - december 2016

Sorø Sø med Sorø Akademi i baggrunden - december 2016

Tystrup sø med Tystrup kirke i baggrunden