Bestyrelsesmøde 30. januar

Sorø Økosamfund, bestyrelsesmøde, Referat d. 30.01.2019
Tilstede: Carsten, Karen, Michael
Valgt til ordstyrer: Karen, som referent: Michael
1. Nyt fra politikerne – skal vi forsætte det ’politiske spor’?
Svar fra Anne Madsen gav ikke nyt. Vi forfølger ideen om et dialogmøde – tages op på næste bestyrelsesmøde.
Udkast til mail om venteliste godkendt.
Spørgsmål til Inger/ Jens: kan vi få adgang til hjemmesiden (brugernavn og password) og underskrift til banken af ny underskriftberettiget (det sidste er efterfølgende løst – ref.).
2. Alternativ finansiering.
Vi kontakter pensions-selskaber telefonisk inden vi sender Jens’ materiale. Vi spørger Ester om hun behøver sparring. Michael er kontaktperson i bestyrelsen.
3. Generalforsamling/medlemsmøde
G.F. afholdes søndag d. 31. marts kl. 15-16.30
Der skal findes 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Vi opfordrer medlemmer til at opstille. Valg af ny kasserer er vigtigst. Vi minder om kontingentbetaling i næste mail med indkaldelsen til GF.
4. Medlemsdagen
Der er pt. 17 tilmeldte og 3 afbud. Planlægning er i gode hænder. Der lægges op til stort deltagerengagement. Vi beder om betaling for madindkøb på dagen, foreningen dækker et evt. underskud.
5. Andet
Vi har fået en henvendelse om deltagelse i platform om partnerskaber. Vi takker ja – Karen vil følge op.

referat bestyrelsesmøde – Sorø Økosamfund d 30.1.2019

medlemsmøde 13. jan

REFERAT AF MEDLEMSMØDE 13/1
Dagsorden:
1. Sygemelding fra Jens Wamsler. Orientering fra bestyrelsen og drøftelse af planer om varetagelse af kassererfunktionen mv.
2. Orientering fra bestyrelsen om de ændrede signaler fra borgmesteren og drøftelse af de mulige konsekvenser af en usikker tidshorisont mv. (arbejdsgrupper på stand by? Ingen optag på boliglisten?)
3. Debat om valg af strategier, f.eks.
– Påvirkning af det politiske niveau (via kontakter i byrådet)
– Offentlig debat
– Undersøgelse af alternativ finansiering
– Avisomtale af Sorø Økosamfunds rolle i forhold til FN’s verdensmål
– Andre forslag fra medlemmerne
4. Medlemsdagen 3/2 kl. 11-17
5. Evt.

Referat medlemsmode 13-1-2019

Bestyrelsesmøde dec. 2018

Bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund 17. dec. 2018
1. Drøftelse af kommunens udmelding og konsekvenser heraf
2. Udmelding til medlemmerne
ad 1) Vi tager kontakt til byrådsmedlemmer for at undersøge, hvad de næste skridt i er i udstykningsprocessen for Rørstensgården.
ad 2) Carsten opretter medlemsmøde på FB som begivenhed, man kan melde sig til. Medlemsmødet bliver 13. januar kl. 13-16 i Sorø Kultur- og fritidscenter.

Bestyrelsesmøde december 2018

GENERALFORSAMLING

Søndag d. 31/3 kl. 15-16.30 å Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø

Kasserer søges!

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk at betale kontingent: 300 kr på 5319-0000240541

SKUFFENDE MØDE MED BORGMESTEREN

På et møde med borgmesteren d. 12/12 blev det overraskende meldt ud, at vi alligevel ikke kan forvente, at kommunen inden for en overskuelig fremtid vil støtte vores ønske om at kunne bygge almennyttigt og ikke på de tre sydligste parceller på Rørstensgården. I bestyrelsen og blandt medlemmerne er der opbakning til, at vi arbejder på at få ændret den beslutning, og at vi fortsætter som hidtil med at modtage nye medlemmer og indskud, der giver ret til bolig. Vi mener nemlig, at Sorø Økosamfund vil være en gevinst for byen og helt i tråd med FN’s verdensmål, som kommunen netop har tilsluttet sig i form af ‘Vision 2022’.