Bestyrelsesmøde 30. januar

Sorø Økosamfund, bestyrelsesmøde, Referat d. 30.01.2019
Tilstede: Carsten, Karen, Michael
Valgt til ordstyrer: Karen, som referent: Michael
1. Nyt fra politikerne – skal vi forsætte det ’politiske spor’?
Svar fra Anne Madsen gav ikke nyt. Vi forfølger ideen om et dialogmøde – tages op på næste bestyrelsesmøde.
Udkast til mail om venteliste godkendt.
Spørgsmål til Inger/ Jens: kan vi få adgang til hjemmesiden (brugernavn og password) og underskrift til banken af ny underskriftberettiget (det sidste er efterfølgende løst – ref.).
2. Alternativ finansiering.
Vi kontakter pensions-selskaber telefonisk inden vi sender Jens’ materiale. Vi spørger Ester om hun behøver sparring. Michael er kontaktperson i bestyrelsen.
3. Generalforsamling/medlemsmøde
G.F. afholdes søndag d. 31. marts kl. 15-16.30
Der skal findes 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Vi opfordrer medlemmer til at opstille. Valg af ny kasserer er vigtigst. Vi minder om kontingentbetaling i næste mail med indkaldelsen til GF.
4. Medlemsdagen
Der er pt. 17 tilmeldte og 3 afbud. Planlægning er i gode hænder. Der lægges op til stort deltagerengagement. Vi beder om betaling for madindkøb på dagen, foreningen dækker et evt. underskud.
5. Andet
Vi har fået en henvendelse om deltagelse i platform om partnerskaber. Vi takker ja – Karen vil følge op.

referat bestyrelsesmøde – Sorø Økosamfund d 30.1.2019