affald og spildevand

Affald: kompostering af grønt, sortering af alle andre fraktioner (ved fælleshuset?)

Spildevand: Håndteres indenfor området i bedst egnet anlægstype. Eks. pileanlæg, beplantet sandfilter, minirenseanlæg.

Regnvands-opsamling/-nedsivning: Opsamling til toiletskyl og tøjvask skal være en teknisk mulighed for dem som ønsker dette. I fælleshuset er dette indbygget fra start. Ellers afledes alt tagvand og overfladevand via kanalsystem til et naturnært regnvandsbassin/sø, eller flere, der indgår som et rekreativt element i området.