Byggematerialer byggestil

Der bygges i kombinationer af 1 og 2 plan og med et ’landsby’ billede som ideal. Dvs. at husene ikke vil fremstå som typehuse hvor alle er ens, hverken i form eller farve. Den udvendige beklædning kan være træ eller stenmaterialer. Tagene har rejsning, men der tillades en vis variation, også for at skabe et levende bybillede. Farver holdes dog i et harmonisk leje, hvor de enkelte klynger gerne må adskille sig med hver sit præg. Til gengæld skal arkitekturen give hele økolandsbyen en samlende identitet.

Byggematerialer skal være bæredygtige og miljøvenlige.  Samtidig skal materialer og byggemetoder være gennemprøvede og godkendte. Der bygges i træ eller (mur-)sten, gerne afrensede genbrugssten. Skiferplader eller tilsvarende natursten kan benyttes, indenfor det arkitektoniske ’råderum’. Indvendige byggematerialer skal være giftfrie, så vidt muligt undgås alle syntetiske materialer. Maling af vægge udføres med åndbare typer (naturmaling) af hensyn til et sundt indeklima.