Fælles madordning

Eneste obligatoriske aktivitet er den fælles madordning, som alle er forpligtet til at deltage i. Man betaler et fast beløb til madordningen som opkræves gennem huslejen eller medlemskabet af den fælles grundejerforening. Man er ligeledes forpligtet til at deltage i indkøb og madlavning efter en rotationsordning, f.eks. hver 2. eller 3. uge. Deltagelse i fællesspisning er derimod kun forpligtende efter en løbende tilmelding, af hensyn til indkøb og planlægning.