Høringssvar til Sorø kommune

Sorø Økosamfund har i september 2018 svaret på 2 høringer fra Sorø Kommune, en om kommunens vision 2022 og en om lokalplanen for Rørstensgården.
Du kan se vore høringssvar her:

Svar til vission 2022:
Høringssvar kommunens Vision 2022

Svar til høring om lokalplan for Rørstensgården:
høringssvar lokalplan L60

På den viste lokalplanskitse er det områderne 3, 4 og 5 længst mod syd, vi har tænkt os at byde ind på.