Indlæg

Karens Skise 2
Medlemsmøde 10. december kl. 19 Værkerne lok. 122, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.
18.30 – 19.00 Introduktion for nye medlemmer
19.00 Medlemsmøde
Dagsorden:
1. Forløbet af info-møderne i Kbh og i Sorø, samt den aktuelle medlemsstatus
2. Fremlæggelse af boliggruppens henvendelse og ønskeliste til boligselskabet
3. Præsentation af forslag om en bo-gruppe for seniorer
4. Husdyr – hvordan forholder vi os?
5. Forslag om en medlemsdag
6. Evt

Sorø kommune har på sit byrådsmøde den 21. november vedtaget forslaget til lokalplan for Rørstensgården:

https://soroe.dk/media/2160174/Referat-af-BY-21-november-2018-uden-lukket-sag.pdf

Det betyder, at Sorø Økosamfund i 2019 vil få mulighed for at byde end på en eller flere storparceller i dette område.