Infomøder 25. november i København og 26. november i Sorø

 

INFORMATIONSMØDER PÅ NØRREBRO OG I SORØ

Hvor og hvornår?
Søndag 25/11 kl. 15 Sifs Plads 7, 2100 Kbh. Ø
Mandag 26/11 kl. 19 Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Vi tilstræber en blandet aldersfordeling med mindst 40% børnefamilier til vores boligfællesskab,
der kommer til at ligge i grønne omgivelser tæt på skole og station. Når lokalplanen for området er
vedtaget, går byggemodningen i gang, og efteråret 2019 forventes byggestart.
Kom og hør mere og vær med til at præge projektet i planlægningsfasen!
Tilmeld dig til møderne på Facebook eller ved at sende en mail med angivelse af, hvor du gerne vil
deltage til sokosamfund@gmail.com