Medlemskab og opskrivning

Medlemsskab
Det koster 300 kr. om året at være medlem af Sorø Økosamfund.
Hvis du vil være medlem, skal du indbetale kontingent til Sorø Økosamfunds konto i AL-Bank. Kontonummeret er 5319-0000240541.
Kontingentet betales hver den 1. januar for et kalenderår.
Melder du dig ind i løbet af året, betaler du ved indmeldelsen kontingent for den resterende del af kalenderåret. Melder du dig nu, betaler du 300 kr., som dækker resten af 2018 + hele året 2019.
Som medlem kan du deltage i vore møder, melde dig til en af vore arbejdsgrupper og være med til at udforme de mere konkrete rammer om Sorø Økosamfund.
Til vores generalforsamling har du kun stemmeret, hvis du også har betalt et indskud.
Når du melder dig ind i foreningen, vil du få de mails, som vi sender til vore medlemmer. Husk derfor ved indmeldelse at oplyse en mailadresse, som vi kan sende medlemsinformationer til. Som udgangspunkt vil du blive nævnt på hjemmesiden i medlemslisten. Hvis du ønsker at være anonym, så meddel det til kassereren.

Opskrivning og indskud
Hvis du vil opskrives til en bolig, skal du sende en e-mail til sokosamfund@gmail.com

Du skal angive, hvorfor du ønsker at blive skrevet op, om du vil opskrives til en ejer- eller en lejebolig, hvilken boligstørrelse du ønsker, og om du har hjemmeboende børn.
Du kan kopiere og udskrive nedenstående spørgeskema, udfylde det og sende det til os eller blot skrive oplysningerne i en mail til os.

Bestyrelsen vil herefter tage stilling til, om den kan godkende dig som opskrevet til indflytning i Sorø Økosamfund.
Bestyrelsens godkendelse vil blandt andet afhænge af, om der er ledige boliger, og af foreningens ønske om at sikre, at der vil være en tilstrækkelig bredde i alderssammensætningen af beboerne i Økosamfundet. Vi tilstræber, at der kan oprettes en særlig bogruppe for seniorer, og at der i de øvrige bogrupper vil være familier med børn i 40 pct. af boligerne.

Hvis bestyrelsen godkender dig til opskrivning, og du betaler et indskud på 2.500 kr. får du ret til en bolig i Sorø Økosamfund.
En del af Indskuddene vil blive brugt til afholde de udgifter, der i forberedelsesfasen er nødvendige for, at vi kan få etableret Sorø Økosamfund.
Indskud vil for ejerboliger blive fratrukket i købsprisen og for lejeboliger i depositum for lejemålet.

Hvis Sorø Økosamfund ikke bliver etableret, vil indskudte beløb, der er brugt i forarbejderne til projektet, ikke kunne betales tilbage.
Hvis Sorø Økosamfund bliver etableret, og du har betalt et indskud, men alligevel ikke vil være med, vil du kunne få dit indskud tilbage, når en ny ejer eller lejer har betalt indskud.

Indskud skal indbetales til Sorø Økosamfunds konto i AL-Bank. Kontonummeret er 5319-0000240541.

Spørgeskema
– Udfyldes og medsendes ved anmodning om opskrivning.

Jeg ønsker at indbetale et indskud på 2.500 kr. og blive opskrevet til en bolig i Sorø Økosamfund, fordi
_ Jeg har læst visionen for Sorø Økosamfund på jeres hjemmeside og er enig
_ Af andre grunde
Eventuel kommentar:

Jeg ønsker, at blive skrevet op til en
¬_ Ejerbolig
¬_ Lejebolig

Ønsket boligstørrelse:
_ 30-40 m2
_ 45-65 m2
_ 70- 90 m2
_ 95 m2 eller større
Er der hjemmeboende børn i din husstand:
_ Nej
_ Ja

Din/Jeres alder: __________

Er du interesseret i en seniorbolig? ___

_ Jeg er opmærksom på, at jeg ikke kan regne med at få min indskud tilbagebetalt, hvis Sorø Økosamfund ikke bliver etableret.