Lokalplan vedtaget

Sorø kommune har på sit byrådsmøde den 21. november vedtaget forslaget til lokalplan for Rørstensgården:

https://soroe.dk/media/2160174/Referat-af-BY-21-november-2018-uden-lukket-sag.pdf

Det betyder, at Sorø Økosamfund i 2019 vil få mulighed for at byde end på en eller flere storparceller i dette område.

På kortet angiver den blå streg, hvordan du kan komme fra Sorø Station til Rørstensgården