Medlemsmøde 10.12 2018

På Værkerne, lok. 122, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

18.30-19.00 Introduktion for nye medlemmer

19.00 Medlemsmøde

Dagsorden:

  1. Information/kort nyt (herunder forløb af info-møderne i Kbh og i Sorø)
  2. Præsentation af forslag om en bo-gruppe for seniorer
  3. Fremlæggelse og diskussion af boliggruppens henvendelse med vores ønskeliste til boligselskabet (obs: se vedlagt udkast)
  4. Oplæg til en konkretisering af den fælles spiseordning – som grundlag for en kommende arbejdsgruppe
  5. Deleordninger – ideer? – og hvor begynder vi?
  6. Husdyr – hvordan forholder vi os?
  7. Forslag om en medlemsdag
  8. Evt.