medlemsmøde 13. jan

REFERAT AF MEDLEMSMØDE 13/1
Dagsorden:
1. Sygemelding fra Jens Wamsler. Orientering fra bestyrelsen og drøftelse af planer om varetagelse af kassererfunktionen mv.
2. Orientering fra bestyrelsen om de ændrede signaler fra borgmesteren og drøftelse af de mulige konsekvenser af en usikker tidshorisont mv. (arbejdsgrupper på stand by? Ingen optag på boliglisten?)
3. Debat om valg af strategier, f.eks.
– Påvirkning af det politiske niveau (via kontakter i byrådet)
– Offentlig debat
– Undersøgelse af alternativ finansiering
– Avisomtale af Sorø Økosamfunds rolle i forhold til FN’s verdensmål
– Andre forslag fra medlemmerne
4. Medlemsdagen 3/2 kl. 11-17
5. Evt.

Referat medlemsmode 13-1-2019