Referat af bestyrelsesmøde 28. oktober 2019

Tilstede: Esther, Carsten, Jakob og Michael. Afbud fra Ulla.

Mødets dagsorden var at samle op på medlemsmødet i sidste uge, samt at planlægge de næste skridt i forhold til Bærebo og vores kommunikation med medlemmerne.

Følgende blev besluttet:

  • Vi beder Bærebo komme med en tidsplan for projektet, fra køb af grunde til færdigt byggeri, inkl. beboerinddragelse.
  • Vi beder om en præcisering af hvad de 6,2 m2 i regneeksemplet fra mødet dækker, ud over nabolagets fælleshus. Er udearealer og det fælles-fælles (den gamle gård) indregnet?
  • Vi efterspørger de tekniske detaljer vedrørende bæredygtighed, indeklima mv. i byggematerialer hos de aktuelle entreprenører
  • Vi understreger vores ønske om at bevare den gamle Rørstensgård, i tråd med B’bos egen vision om det fælles-fælles.
  • Vi peger på de mulige fordele for et plejehjem (som påtænkes placeret på gårdens parcel) ved at være nabo til den gamle gård, som et samlings- og aktivitetscenter for områdets beboere. Carsten har ideer til et projekt herfor, i sit firma Grøn Omsorg’s regi, sammen med det kommende plejehjem.
  • Når vi har fået tilsagn fra Bærebo, at de er klar til at byde på grundene (2-4 storparceller) inviterer vi medlemmerne til en rundvisning på Rørstensgårdens jord og et kig indenfor på selve gården. Vi planlægger at fortsætte til et mødelokale hvor vi fordeler os efter interesser i arbejdsgrupper, som laver oplæg til den videre dialog med Bærebo.

Ref. Michael