Referat af bestyrelsesmøde 29 apil

Referat bestyrelsesmøde 29 april

Referat af bestyrelsesmøde i Sorø Økosamfund d. 29.4.2019

Tilstede: Michael Torp, Ulla Martens, Carsten Ø Andersen, Esther Nielsen, Jakob Kaufmann (supl.).

Afbud: Jens Mathiassen

Ad. pkt. 1.:

Michael valgt til ordstyrer. Jakob er referent.

Ad pkt. 2.:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Michael Torp.  Næstformand: Esther Nielsen. Kasserer: Ulla Martens, som assisteres praktisk regnskabsmæssigt af Elisabeth.

Ad. pkt. 3.:

Jakob refererede sine kontakter med med Niels Aalbæk Jensen (Sorø byråd: Å), Landsforeningen af økosamfund, Permatopia og ”Bærebo” vedr. spørgsmålet om en bebyggelse med en blanding af ejerboliger og almennyttige lejer-boliger. Erfaringen viser at det er besværligt, men ikke umuligt, bl.a. fordi man så arbejder med to forskellige lovgivninger og fordi nogle kommuner er skeptiske overfor almennyttigt byggeri.

Niels Aalbæk J. mener at borgmesterens udmelding om at han ikke ønsker leje-boliger, primært er økonomisk begrundet (medfinansieringen på 10%) og opfordrede os til at tage et ny møde med borgmesteren.

Stemningen var for at arbejde videre med både lejer- og ejer-boliger i Sorø Øko-samfund, men vi har brug for mere viden om hvordan.

Både ”Bærebo” og Permatopia har projekter med blanding af ejer- og lejer-boliger og vi vil trække på viden og know-how derfra. Michael og Jakob vil arrangere et møde med dem.

Først derefter tager vi stilling til grundlaget for et nyt møde med borgmesteren.

Esther refererede fra sine kontakter med pensionsselskaber vedr. financiering; foreløbig PENSAM, som er interesserede, men måske ikke helt på linje med vore visioner. Esther og Michael følger op med kontakter til flere.

Ad. pkt, 4.:

Vi har set nærmere på Bærebo´s projektkoncept, som ser lovende ud; har værdier og visioner i høj grad på linje med vore og har professionelle fag-kompetencer tilknyttet, som vi godt kunne bruge. Se: www.baerebo.dk.   Bærebo vil gerne samarbejde (søger netop nu nye projekter på Sjælland), så vi vil på mødet med dem (ad. pkt.3) undersøge hvad de tilbyder og hvad det vil indebære. Men vi vurderede at en form for samarbejde er givtigt for os.

I sidste ende er vores valg, om vi vil bruge dem delvist som rådgivere, eller lade dem overtage hele processen. Det vurderes på nyt bestyrelsesmøde.

Ad.pkt. 5.:

Hjemmesiden skal opdateres og vi skal sikre os at overholde persondatalovens regler mht. udsendelse af nyhedsbreve og persondata. Hjemmesiden må også gerne tage sig bedre ud end nu. Vi besluttede at tre-dele opgaven:

Michael er ansvarlig for og tager stilling til hvilke opdateringer og nyheder der skal på hjemmesiden hvornår.

Esther tilser at den overholder persondataloven og opretter nyhedsbrev-modul.

Ulla´s mand står for praktisk at vedligeholde hjemmesiden efter Michaels bud.

Ad.pkt. 6.:

Bestyrelsens kommende tiltag er dermed:

  • Møde med Bærebo og evt. repr. fra Permatopia (Michael, Jakob & Esther)
  • Fortsat kontakt med pensionsselskaber (Esther & Michael)
  • Opdatering mv. af hjemmeside – ad. pkt. 5
  • nyt møde med borgmesteren (Michael , Ulla m.fl.)

Ad. pkt. 7.:

Næste medlemsbegivenhed bliver medlemsdag i ”hulelandsbyen” v.Kongskilde. Carsten finder en dato i ultimo august / primo sept. og kontakter Sofie.

Evt.:

Carsten foreslår at vi skifter til Merkur bank.

Ref.:  Jakob Kaufmann