SKUFFENDE MØDE MED BORGMESTEREN

På et møde med borgmesteren d. 12/12 blev det overraskende meldt ud, at vi alligevel ikke kan forvente, at kommunen inden for en overskuelig fremtid vil støtte vores ønske om at kunne bygge almennyttigt og ikke på de tre sydligste parceller på Rørstensgården. I bestyrelsen og blandt medlemmerne er der opbakning til, at vi arbejder på at få ændret den beslutning, og at vi fortsætter som hidtil med at modtage nye medlemmer og indskud, der giver ret til bolig. Vi mener nemlig, at Sorø Økosamfund vil være en gevinst for byen og helt i tråd med FN’s verdensmål, som kommunen netop har tilsluttet sig i form af ‘Vision 2022’.